Voor onze producten die we maken voor onze klanten die vooral bezig zijn met handwerken, krijgen we vaak de vraag of onze producten veilig zijn. Helaas is het antwoord op die vraag niet gemakkelijk.

Vaak wordt er  gevraagd naar de CE-markering of CE-certificaten. En hoewel de vraag goed is, is het antwoord ook hierop niet gemakkelijk.

In dit blog maken we een eerste stap om een en ander uit te leggen.


CE. Wat is het eigenlijk?

CE staat voor “Conformité Européenne”, wat zoveel betekent als dat het voldoet aan de Europese regelgeving.

Het kan ook betekenen: “China Export”. Hiernaast het verschil van de twee logo’s. Bij de “China Export” staan de “C” en de “E” op een normale lees-afstand van elkaar. Bij de Europese “CE” staan ze duidelijk verder uit elkaar. Voor de meeste mensen is dit verschil bijna niet te zien.

Ik laat verder de CE-markering die betekent “China Export” buiten beschouwing. 

De CE markering is bedacht samen met het Schengen-akkoord van begin jaren ’90. Dat akkoord had tot doel om vrij verkeer van personen en goederen binnen de Europese Economische Ruimte toe te staan.

CE heeft er mede voor gezorgd dat er voor veel producten die verhandelt worden binnen Europa gezamelijke normen zijn gemaakt, en dat die verplicht moeten worden toegepast door bedrijven die producten willen verkopen binnen Europa.

CE-Markering op producten

Als een bedrijf CE op een product wil gaan toepassen, moet hij een aantal stappen doorlopen:

  1. het beoogde gebruik van het product moet bedacht worden
  2. de normen die van toepassing zijn op het beoogde gebruik moeten toegepast worden
  3. het ontwerp, en het maak proces, moeten gedocumenteerd worden
Als het bedrijf geen twijfel heeft of het product wel of niet aan de juiste normen voldoet, dan mag het bedrijf op dat moment zelf een CE-markering op het product zetten. Hiervoor is geen verdere toetsing nodig.
Veel van de veelal grotere bedrijven hebben hier gespecialiseerde mensen voor in dienst. En vaak hebben ze ook nog een ISO:9001 certificering, wat betekent dat bovenstaande processen, en alle bijbehorende documenten, goed in het bedrijf zijn geimplementeerd.


Voor sommige producten zijn stappen 1 en 2 niet zo eenduidig. Dat geldt voor complexe producten, maar ook vaak voor speelgoed of producten bedoelt voor baby’s of kleine kinderen. 

Dat komt dan vooral doordat de test-methoden die nodig zijn om aan te tonen dat een bedrijf aan de normen voldoet, niet door het bedrijf zelf uitgevoerd kunnen worden.

Als nu uit stap 1 en 2 volgt dat 


CE-Markering: Wie mag het toepassen?